Fingenious® – Your digital gateway to Finnish biobanks and biomedical research

Palvelun yleiskatsaus

Suomalaiset biopankit genomitiedon lähteinä

Laadukas terveydenhuolto, koulutus, innovaatiot, digitalisaatio ja valtion tuki ovat nostaneet Suomen lääketieteellisen tutkimuksen keskiöön globaalisti. Suomalaisilla on ainutlaatuinen geeniperimä, mikä mahdollistaa genomitietojen nopeamman ja tehokkaamman analysoinnin verrattuna heterogeenisemman alkuperän väestöihin. Tämä poikkeuksellinen asetelma lisää merkittävästi läpimurtolöydösten mahdollisuuksia.

Yksilöllisen lääketieteen edistämiseksi suomalaiset biopankit ovat liittyneet suureen kansainväliseen FinnGen-projektiin (www.finngen.fi), joka tuottaa mittavan määrän genomitietoa kaikkiaan 500 000 biopankkinäytteestä. Kaikki näytteisiin liittyvät genomitiedot palaavat alkuperäiseen biopankkiin, jotta niitä voidaan hyödyntää edelleen myöhemmissä biopankkiprojekteissa. Palautetut tiedot luovat perustan uusille teollisuuden kumppanuuksille, kliinisille tutkimuksille ja muille julkisen ja yksityisen sektorin hankkeille.

Ensimmäiset FinnGen-analyysit ovat tuoneet uutta tietoa glaukooman, kakkostyypin diabeteksen, tulehduksellisen suolistosairauden, astman ja uniapnean geneettisestä taustasta. Vaikka lisätutkimuksia tarvitaan, nämä löydökset vahvistavat, että FinnGenin rekisteri- ja genomitietoa yhdistävä toimintamalli todellakin toimii.

Yhteistyö on avain läpimurtojen saavuttamiseen sairauksien ehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoidossa. Toivotamme tutkijat ja yritykset ympäri maailmaa tervetulleeksi mukaan tälle matkalle!

Kirjaudu ja lue lisää

Uutiset

FINBB:stä FinnGen-biopankkitutkimushankkeen partneri

2020-09-11 - FINBB:stä FinnGenin partneri

FINBB on liittynyt 15.8 alkaen biopankkitutkimushanke FinnGenin viralliseksi partneriksi. FINBB liittyi FinnGen-hankkeen konsortiosopimuksella tutkimushankkeen toiseen vaiheeseen, jossa FINBB:lle osoitettiin tehtäväksi uusien, varsinaisen tutkimusprojektin ulkopuolisten spin-off biopankkitutkimusten edistäminen ja laajemman tutkimusta palvelevan kotimaisen ekosysteemin kehittäminen.

Lue uutinen

FinnGen-genomitutkimushankkeen uusimmat tulokset ovat nyt tutkijoiden hyödynnettävissä ympäri maailman

2020-07-27 - FinnGen Data Freeze 3

FinnGen-genomitutkimushanke on julkaissut uusimman tulosaineistonsa. Tulokset perustuvat 135 000 suomalaisen biopankkitutkimukseen osallistuneen henkilön koodattuun aineistoon, joka kattaa 16 miljoonaa geenivarianttia ja 1800 sairausmuuttujaa. Tulokset ovat selattavissa ja ladattavissa FinnGenin verkkosivuilta. FinnGen on vuonna 2017 käynnistynyt laaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen hanke, joka yhdistää genomitietoa potilaskertomustietojen kanssa.  FinnGen-tutkimus on yksi maailman suurimmista tämän tyyppisistä tutkimuksista.

Lue uutinen

FINBB näytepyyntöjen apuna – kurkkusyöpäprojekti mukana toiminnan alusta alkaen

2020-06-11 - Kurkkusyöpäprojekti

Viiden yliopistosairaalan yhteinen kurkkusyöpäprojekti on hyödyntänyt FINBB:n palveluita biopankkinäytteiden keräämiseksi jo vuodesta 2018. ”FINBB:n rooli toimintaa koordinoivana tahona on todella tärkeä”, kommentoi tutkimushankkeen johtaja, dosentti ja ylilääkäri Leena-Maija Aaltonen HUS Pää- ja kaulakeskuksesta.

Lue lisää

Plasman lipidiprofiilin geneettinen tausta ja yhteys sydän- ja verisuonitauteihin

2019-09-24 - FinnGen

Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailmanlaajuisesti suurin sairastavuutta ja kuolleisuutta aiheuttava sairausryhmä. Perinteiset sydän- ja verisuonitautiriskiä mittaavat lipiditutkimukset, kuten kolesteroli- ja triglyseriditestit, eivät kata satoja muita monimuotoisia plasmassa kiertäviä lipidilajeja. Äskettäin julkaistussa biobankkitutkimuksessa osoitettiin, että näiden kiertävien lipidien tasoihin kohdistuvat geneettiset tutkimukset voivat edesauttaa sydän- ja verisuonitautien riskinarviointia sekä hoitoa. 

Lue artikkeli

40 000 suomalaisen NMR-metabolomiikkatietoja saatavilla akateemiseen tutkimukseen THL Biopankista

2019-08-19 - THL Biopankki

THL Biopankin suurista väestöaineistoista on nyt saatavilla korkealaatuista NMR-metabolomiikkatietoa. Suomalainen Nightingale Health terveysteknologiayritys on määrittänyt yli 200 biomarkkeria lähes 37 000 uudesta seeruminäytteestä vuosien 2018–2019 aikana. Akateemiset tutkijat voivat nyt saada käyttöönsä THL Biopankista kaikkiaan yli 40 000 henkilön metabolomiikkatietoja, ja lisäksi näistä väestöaineistoista on saatavilla myös genomidataa, elintapatietoja ja muita tietoja. 

Lue artikkeli

Reaalimaailman tutkimusnäyttö korostaa sydämen vajaatoiminnan vakavuutta ja tarvetta uusille kehittyneemmille hoitovaihtoehdoille

2019-05-03 - Auria Biopankki

Retrospektiivinen biopankki- ja rekisteritutkimus karakterisoi sydämen vajaatoimintaa sairastavia aikuispotilaita, ja arvioi sairauden esiintyvyyttä, ilmaantuvuutta, kuolleisuutta sekä vaikutusta terveydenhuollon resurssien käyttöön. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikoissairaanhoidon aikuispotilaita vuosina 2004–2013. Tutkimus osoitti, että sydämen vajaatoimintaan liittyy korkea kuolleisuus ja terveydenhuollon resurssien käyttö, mikä korostaa sairauden vakavuutta sekä merkittävää taloudellista ja sosiaalista kuormitusta, niin potilaalle kuin yhteiskunnallekin.

Lue artikkeli

Partnerit

Ota yhteyttä